Zaščita organizma pred zunanjimi, nenaravnimi vplivi, je zelo pomembna za naše zdravje.

Kakšni so učinki elektro-smoga na človeški organizem?

Dejstvo je, da elektronske naprave, mobilni telefoni, električna napeljava itd. oddajajo električne signale v okolje.

Dejstvo je tudi, da smo tem škodljivim sevanjem in virom električnega smoga (v nadaljevanju – »elektro-smog«) nenehno izpostavljeni, 24 ur na dan, 7 dni v tednu. V strokovnih krogih potekajo razprave o vplivu teh valovanj na zdravje človeka. Čeprav ni konkretnih dokazov o negativnem vplivu na človekovo zdravje, pa je vse več posrednih indicev.

Ko je telo pod konstantnim vplivom elektro-smoga, se njegovi negativni učinki odrazijo na različnih področjih organizma:

 • Hormoni

 • Presnova (metabolizem)

 • Centralni živčni sistem

 • Ritem srca

 • Kromosomi

Glede na rezultate raziskave s strani »Umwelmedizin des Landes Salzburg« (cf. EHSLife 7+8 / 2003, p. 39-41), elektro-smog lahko moti delovanje epifize v naših možganih. Epifiza proizvaja melatonin – hormon, ki uravnava našo biološko uro in uravnava naš ritem spanja in budnosti. Nepravilno delovanje epifize lahko povzroči motnje spanja ali pa psihološke posledice, kot so depresija, motnje koncentracije itd. Tudi razvoj bolezni, kot so rak, imunska deficienca, sladkorna bolezen in Parkinsonova bolezen, je lahko v povezavi s škodljivimi vplivi elektro-smoga.

Zakaj naj bi svoje celice zaščitili pred elektro-smogom?

Naš organizem sestavljajo bilijoni majhnih celic, ki nam omogočajo, da hodimo, dihamo, vidimo, slišimo – skratka: da živimo.

Ravno zato je nujna skrb za zdravje naših celic. Voda predstavlja kar 85 % celice. Z zagotavljanjem zdrave, naravne in strukturirane vode našim celicam, pospešujemo celično presnovo. Več informacij o celicah in vodi najdete tukaj.

»Zdrave celice – zdrav organizem«

Elektro-smog vpliva na naše celice. Celice medsebojno komunicirajo z električnimi signali (samo pomislite na električne impulze, ki jih ustvarjajo naši možgani in srce), zato obstaja verjetnost, da zunanji električni signali delujejo moteče na to notranjo komunikacijo celic.


							 

Umetna elektro-magnetna polja vplivajo na naravna elektro-magnetna polja, motnje v celični komunikaciji, pa vodijo v razvoj bolezni.

Kako lahko zmanjšam negativen vpliv elektro-smoga?

Ni moč zanikati, da elektro-smog obstaja in da smo neprestano izpostavljeni njegovim vplivom, saj vire elektro-smoga najdemo tudi zunaj zaprtih prostorov: oddajniki mobilne telefonije, električni vodi, električne postaje, WI-FI omrežja, elektronski sistemi varovanja v trgovinah itd. V zaprtih prostorih obstaja nekaj načinov, kako zmanjšati izpostavljenost elektro-smogu.

 1. Zmanjšajte število virov

Manjše število električnih naprav, pomeni manj škodljivega sevanja.

 1. Zaščitite se

Uporabite zaščitene kable, podaljške, priključke, razdelilne plošče itd.

 1. Izključite naprave, ko niso v uporabi

Uporabite vmesna stikala , ki omogočajo, da naprave izključimo, ko niso v uporabi.

 1. Ohranite varno razdaljo

Ne spite v neposredni bližini naprav. Razdalja naj bo najmanj 1-2 metra.

 1. Harmonizirajte elektro-smog

Vita-life Spin harmonizira elektro-smog v vašem domu. Napravo preprosto vključite v električno napeljavo in že deluje.

Vita-life Spin predstavlja zaščito pred negativnimi vplivi elektro-smoga in to popolnoma brez vzdrževanja.

ELEKTRIČNI SMOG

Kaj je to?

Okolja ne onesnažujejo le izpušni plini in odpadki, temveč tudi tehnična polja in sevanja.

Izraz »elektro-smog« je sestavljen iz besed »elektro«, kar predstavlja vir sevanja (električne napeljave in naprave, oddajniki mobilne telefonije itd.) in »smog«, ki pomeni onesnaževanje okolja s strani tehničnih, umetnih polj in sevanja.

Elektro-smog oddajajo električne naprave in napeljava, oddajniki, naelektrene površine, namagneteni minerali… – v celoti se mu ni moč izogniti.

Ta tema je zelo kompleksna in sega na številna znanstvena področja fizike, biologije, kemije, geologije in matematike. Resna raziskava mora vključevati vsa navedena področja.Vrste elektro-smoga

Polja izmeničnega električnega toka

Električna napeljava v zidovih, elektroinštalacije, razdelilne plošče, kabli itd. – vse to so viri polj in valovanj, ki jih oddaja izmenični električni tok.

Razpon frekvenc je od 0 Hz, do približno 30 kHz.

Izmenična magnetna polja

Ta se ustvarijo ob pretoku izmeničnega električnega toka. Viri so elektroinštalacije, kabli, naprave, transformatorji, stroji itd., ko so v uporabi, vključeni.

Teh sevanj zidovi ne zaustavijo, zato vas bo sevanje npr. televizije doseglo, tudi če ste v sosednji sobi.

Razpon frekvenc je od 0 Hz, do približno 30 kHz.

Elektro-magnetno sevanje

Elektro-magnetno sevanje je močnejše, z razponom frekvenc od 30 kHz pa vse do 300 GHz.

Prenaša se brezžično in ga oddajajo radijski in TV aparati, mobilna omrežja, alarmni sistemi, mobilni telefoni, WLAN, mikrovalovne pečice, WI-FI naprave itd.

Polja enosmernega električnega toka (elektro-statika)

Pojavijo se, ko se naelektrijo sintetične površine ali vlakna. V primeru dotika pride do razelektritve in vas rahlo »strese elektrika«.

Najmočnejši primer takšne razelektritve je pojav strele.

Enosmerna magnetna polja

Tako kot izmenični električni tok povzroča izmenična magnetna polja, tako tudi enosmerni električni tok povzroča enosmerna magnetna polja.

Ta izhajajo iz naelektrenih kovin, npr. jekla, pa tudi naš planet Zemlja ima svoje naravno magnetno polje. Umetna magnetna polja »motijo« to naravno magnetno polje, kar ima za posledico negativne biološke učinke.

Ali lahko elektro-smog občutimo?

»Elektro-magnetna preobčutljivost« je sposobnost zaznavanja, občutenja elektro-smoga. V zadnjih letih je bilo opravljenih kar nekaj raziskav, v povezavi s tem fenomenom.

Raziskava nemške »Zvezne agencije za zaščito pred sevanji« je razkrila, da 7 kar % anketirancev občuti »precejšnjo«, 2 % pa »zelo močno« prizadetost s škodljivimi vplivi elektro-smoga.

Ta rezultat ni presenetljiv, saj smo vse bolj in bolj izpostavljeni virom elektro-smoga.

Ali lahko elektro-smog izmerimo?

Da, elektro-smog je merljiv.

Lahko ga izmerite sami, z ustreznim merilcem, ali pa vam ga izmerijo certificirani strokovnjaki.

Ta tema me zanima, kje lahko preberem več o tem?

Nekaj tuje literature, publikacij in virov:VITA-LIFE SPIN ZAŠČITI ORGANIZEM S HARMONIZACIJO ELEKTRO-SMOGA

V nasprotju z napravami, ki izničijo elektro-magnetno valovanje, Vita-life SPIN zaščiti naše celice pred škodljivimi učinki elektro-smoga. SPIN »povozi« in harmonizira elektro-smog na način, da ta ne more škodovati našim celicam. Sevanje električnih naprav, ki so priključene na električno omrežje – doma ali pa v pisarni – prenehajo negativno učinkovati na organizem, z eno samo potezo.

Kako deluje Vita-life SPIN?

Vita-life Spin vsebuje mešanico mineralov in plemenitih kovin »Mixos«, ki oscilira v enakem razponu frekvenc, kot nače celice. Elektro-magnetno sevanje lahko poškoduje naše celice z motečim vplivom na medcelično komunikacijo. »Mixos«, ki se nahaja znotraj SPIN-a nevtralizira in harmonizira škodljiva sevanja elektro-smoga.


							 

Rezultate testa »Mixos« in njenih učinkov, ki so ga izvedli na slovenskem inštitutu »Bion«, si lahko pogledate tukaj.

Ni vam potrebno namestiti zaščite na vsak posamezni vir elektro-smoga, saj sistem napeljave za Vita-life SPIN deluje kot »antena«, preko katere ta širi svoj harmonizirajoč učinek. Vita-life SPIN ni električna naprava: vključi se v vtičnico, da lahko izkoristi sistem napeljave in širi svoj učinek. Deluje od trenutka vključitve.Obseg zaščite

Zadnja generacija Vita-life SPIN vsebuje 2 različni mešanici mineralov in plemenitih kovin, ki sta naravnani na 2 različni frekvenčni valovni dolžini.

Frekvenčni spekter

ELF (ekstremno nizke frekvence) 0 – 300 Hz

RF (radijske frekvence) 100 kHz – 300 GHz

Zadnja generacija Vita-life SPIN torej harmonizira elektro-smog, ki ga oddajajo električne naprave in napeljava (ELF) v gospodinjstvu, kot tudi sevanje, ki ga povzročajo mobilni telefoni, WLAN in WI-FI naprave (RF).

PREDNOSTI UPORABE VITA-LIFE SPIN

Vita-life SPIN ima pozitivne učinke na vaše zdravje in dobro počutje:

 • Počutite se polni energije in v dobri kondiciji - »fit«

 • Počutite se bolj močni, zmogljivi

 • Na splošno se počutite bolje

 • Bolezenske težave, ki so povezane z elektro-smogom se olajšajo ali pa v celoti izginejo

Vita-life SPIN je idealna rešitev tudi v pisarni in na delovnem mestu

Pozitivni učinki Vita-life SPIN-a v veliki meri pridejo do izraza v pisarnah, saj je tam običajno veliko število naprav v enem samem prostoru: monitorji, računalniki, mobilni telefoni, napeljave in kabli, prenosniki, tiskalniki, luči itd.

Raziskava »Umweltmedizin Salzburg« (cf. EHSLife 7+8 / 2003, p. 39-41), je razkrila, da zaposleni v pisarnah z visoko vsebnostjo elektro-smoga, pogosto trpijo za simptomi, kot so glavobol, preobčutljivost, razdražljivost in motnje koncentracije. Na teh delovnih mestih je tudi večje število bolniških odsotnosti. Vse to vpliva na počutje in s tem na vzdušje na delovnem mestu. Z uporabo Vita-life SPIN imate lahko negativne učinke vseh omenjenih virov elektro-smoga, pod nadzorom.

NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA O VITA-LIFE SPIN (FAQ)

Katere so »aktivne« sestavine znotraj Vita-life SPIN-a?

Vita-life SPIN vsebuje specifično, posebno mešanico mineralov in plemenitih kovin, imenovano »Mixos«. Ti elementi imajo »piezo-električne« učinke in sposobnost nevtralizirati fizikalne pojave (energijo, vibracijo in obliko signala), ki spreminjajo ali motijo biološke procese. V odvisnosti od mešalnega razmerja, je »Mixos« naravnan na delovanje v specifičnem razponu frekvenc. »Mixos« je nanešen na bakrene plošče znotraj tokokroga v Vita-life SPIN.

Rezultate testa mešanice »Mixos« in njenih učinkov, ki so ga izvedli na slovenskem inštitutu »Bion«, si lahko pogledate tukaj.