Multipla skleroza (MS, tudi diseminirana skleroza ali encephalomyelitis disseminata) je kronična avtoimunska vnetna bolezen, ki prizadene osrednje živčevje (OŽ). Ob procesu propadajo predvsem ovojnice živčnih vlaken zaradi poškodb in izgube mielina (demielinizacija).

Pomembno je zgodnje prepoznavanje za bolezen značilnih simptomov. Potek multiple skleroze je pri bolnikih lahko različen, kar vpliva na izbiro zdravljenja. Pomembno je zgodnje odkrivanje bolezni, saj je v zgodnji fazi multiple skleroze dokazana boljša učinkovitost zdravljenja z imunomodulatornimi zdravili prvega izbora.

Pomemben podatek pri tem je, da ima vnetje osrednjo vlogo pri razvoju bolezni in vsa zdravljenja odobrena s strani agencije za zdravila, s katerimi vplivamo na potek bolezni, delujejo na zmanjšanje vnetja preko različnih mehanizmov.

Uporabno rešitev predstavlja metoda zdravstvenih pregledov z medicinsko termo kamero oz.  »medicinska termografija«. To je namreč zelo občutljiva metoda, ki odkriva spremembe v termalnih (toplotnih) vzorcih mehkih tkiv in je popolnoma varna, neinvazivna metoda medicinskih pregledov, brez kakršnihkoli sevanj. 

Določene avtoimunske bolezni, med njimi tudi multipla skleroza, povzročajo te spremembe v termalnih vzorcih mehkih tkiv, ki jih pri pregledu z medicinsko termografijo zlahka zaznamo in tudi vizualno identificiramo, kar je  lahko v veliko pomoč zdravnikom, ravno pri zgodnjem odkrivanju te bolezni.


				Vnetje očesnih živcev

Zgornja slika prikazuje vnetje očesnih živcev, kar je eden tipičnih znakov multiple skleroze

Medicinska termografija pa je tudi idealna metoda za spremljanje hitrosti napredovanja multiple skleroze, kot tudi njenega spremljanja v t.i. nezagonskih fazah, s periodično primerjavo slik (termogramov) po obdobjih.

Podrobneje o metodi pregledov z medicinsko termografijo, izveste na spodnji povezavi:

http://www.vilazdravja.si/sub/58/zdravstveni-pregledi/medicinska-termografija